Služby | Specialisté na výkopové a stavební práce

 

Poskytované služby

V rámci našich služeb poskytujeme činnosti jako jsou přípravné práce, práce na komunikacíh, výkopové práce, budování a rekonstrukce inženýrských sítí, revitalizace vodních tolů, či demolice objektů.

Komunikace

 • Osazování obrubníků a rigolů
 • Údržba stávajících komunikací a ploch
 • Budování propustků
 • Budování hospodářských přejezdů
 • Pokládání vrstvy pozemních komunikací
 • Kryty pozemních komunikací

Výkopové práce

 • Základové spáry včetně zhutnění
 • Přemístění výkopu
 • Hloubení šachet
 • Hloubení zářezů
 • Výkopy jam
 • Odkopávky
 • Hloubení rýh
 • Prokopávky

Inženýrské sítě

 • Venkovní kanalizace a jejich rekonstrukce
 • Trativody a jejich rekonstrukce
 • Vodovody
 • Plynovody

Rekonstrukce a oprava lesní cesty

Budování odvodňovacího kanálu

Odbahnění a obnova rybníků

 

Dále v rámci našich služeb poskytujeme

 • Povrchové úpravy terénu a podloží
 • Vytváření konstrukcí ze zemin
 • Podkladní a vedlejší konstrukce
 • Zpevněné plochy
 • Odstřel
 • Čištění a výkop meliračních kanálů a vykopávek, vodotěží
 • Sypání hrází a další práce na úpravách toků kanálů
 • Odbahnění rybníků