Reference | Specialisté na výkopové a stavební práce

 

Parkoviště Nemocnice Český Krumlov
Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s.

Zhotovení kanalizace Maňava
Zadavatel: Město Horní Planá

Oprava LC Okružní LC Koutská
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Oprava komunikace K elektrovodu
Zadavatel: Vojenské lesy ČR s.p.

Sdružená zakázka-oprava štěrkových LC na LHC Planá
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

LC Dělaná
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Rekonstrukce LC K Tichonské lávce
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Veřejné osvětlení v Českobratrské ulici Č. Krumlov
Zadavatel: Ing. Krejčí

LC Vřesoviště
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Oprava LC Černá alej 1 a 2
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

STL plynovod Český Krumlov-ul. Českobratrská
Zadavatel: Výstavba plynovodu s.r.o. České Budějovice

Provedení stavebních prací u RD Litvínovice
Zadavatel: p. Návara

Oprava LC na revírech Lužná, Haná, Tři stoly
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Rekonstrukce místních komunikací a vybraných Inženýrských sítí v Č. Krumlově ul. Masná
Zadavatel: Město Český Krumlov

Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO V Českém Krumlově
Zadavatel: Město Český Krumlov

Oprava komunikace Kokešská
Zadavatel: VLS ČR s.p.

ZTV Frymburk
Zadavatel: Městys Frymburk

Obnova rybníka Lišov
Zadavatel: Město Lišov

Rekonstrukce ulice Český Krumlov (vodovod, kanalizace, povrchové úpravy)
Zadavatel: Město Český Krumlov

Oprava LC na revíru 6
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov – rozšíření skládky TKO 2.etapa, 2 část
Zadavatel: Město Český Krumlov

Komunikace v Českobratrské ulici
Zadavatel: Ing. Krejčí

Český Krumlov Rožmberská ulice, stavební úpravy kanalizace
Zadavatel: Město Český Krumlov

Oprava komunikací LC Chvalšiny
Zadavatel: Vojenské lesy s.p.

Oprava LC na R Pojizeří
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Borová – obnova kanalizace kú Borový u Chvalšin
Zadavatel: Obec Chvalšiny

LC Na revíru Pancíř
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

LC Na revíru Žďánov
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Výstavba infrastruktury v ulici Českobratrská v k. ú. Český Krumlov, kanalizace 2. etapa
Zadavatel: Ing. Marko

Oprava LC na revíru 4, 15, 16, 18
Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Odstranění staveb školek
Zadavatel: Lesy ČR s.p

Vytvoření parkovacích míst na sídlištích v Č. Krumlově
Zadavatel: Město Český Krumlov

Rekonstrukce a oprava lesní cesty

Budování odvodňovacího kanálu

Odbahnění a obnova rybníků