Specialisté na výkopové a stavební práce

 

Výkopové práce

 • hloubení jam
 • odkopávky
 • hloubení šachet

Inženýrské sítě

 • vodovody
 • plynovody
 • kanalizace

Komunikace

 • osazování obrubníků
 • oprava komunikací

Ostatní práce

 • ostatní práce
 • odbahnění rybníků
 • zpevněné plochy
 

Proč vybrat právě nás

Přes 25 let zkušeností a tradice z nás dělají tu
správnou volbu pro vaše projekty

Naše firma provádí a zajišťuje veškerou stavební činnost v oblasti zemních prací pásovými rypadly, kolovými rypadly, a to včetně přepravy materiálu v těžkém terénu a po silnicích. Dále provádíme přepravu nadrozměrných nákladů, rozvor a prodej pohonných hmot až na místo určení ke stavebním strojům.

Historie společnosti spadá do první poloviny roku 1990, kdy jí založil Josef Iro pod názvem Josef Iro - ZEMPAS, která podniká dodnes jako fyzická osoba. Novodobá historie společnosti začíná v březnu roku 2004, kdy došlo k založení společnosti IRO stavební s.r.o., která navázala a pokračuje v činnostech výše uvedené společnosti. Reference a zkušenosti firmy tak sahají až do roku 1990.

Mnoho našich obchodních partnerů se přesvědčilo o výhodách našich služeb, které jsme schopni nabídnout a realizovat. S průběžným rozšiřováním a modernizací vozového a strojového parku, zkvalitňováním výrobních procesů, zaručujeme příznivé ceny i termíny realizace díla.

Komunikace

 • Osazování obrubníků a rigolů
 • Údržba stávajících komunikací a ploch
 • Budování propustků
 • Budování hospodářských přejezdů
 • Pokládání vrstvy pozemních komunikací
 • Kryty pozemních komunikací

Výkopové práce

 • Základové spáry včetně zhutnění
 • Přemístění výkopu
 • Hloubení šachet
 • Hloubení zářezů
 • Výkopy jam
 • Odkopávky
 • Hloubení rýh
 • Prokopávky

Inženýrské sítě

 • Venkovní kanalizace a jejich rekonstrukce
 • Trativody a jejich rekonstrukce
 • Vodovody
 • Plynovody

Zobrazit vše

 

Vybrané reference

Zakázka

Zadavatel

Oprava LC Okružní a LC Koutská Lesy ČR s.p.
Oprava komunikace K elektrovodu Vojenské lesy ČR s.p.
Sdružená zakázka-oprava štěrkových LC na LHC Planá Lesy ČR s.p.
LC Dělaná Lesy ČR s.p.
Rekonstrukce LC K Tichonksé lávce Lesy ČR s.p.
Veřejné osvětlení v Českobratrské ulici Č. Krumlov Ing. Krejčí
LC Vřesoviště Lesy ČR s.p.
Oprava LC Černá alej 1 a 2 Lesy ČR s.p.
STL plynovod Český krumlov - ul. Českobratrská Výstavba plynovodu s.r.o. České Budějovice
Provedení stavebních prací u RD Litvínovice p. Návara
Provedení stavebních prací u RD Litvínovice Lesy ČR s.p.

Zobrazit vše

 

Certifikáty