POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 

V rámci našich služeb poskytujeme činnosti jako jsou přípravné práce, práce na komunikacích, výkopové práce,
budování a rekonstrukce inženýrských sítí, revitalizace vodních toků, či demolice objektů.

 

KOMUNIKACE

 • Osazování obrubníků a rigolů
 • Údržba stávajících komunikací a ploch
 • Budování propustků
 • Budování hospodářských přejezdů
 • Pokladaní vrstvy pozemních komunikací a ploch
 • Kryty pozemních komunikací a ploch z kameniva a ževic

 

VÝKOPOVÉ PRÁCE

 • Základové spáry včetně zhutnění
 • Přemístění výkopu
 • Hloubení šachet
 • Hloubení zářezů
 • Výkopy jam
 • Odkopávky
 • Hloubení rýh
 • Prokopávky

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

 • Venkovní kanalizace a jejich rekonstrukce
 • Trativody a jejich rekonstrukce
 • Vodovody
 • Plynovody

 

 

 

 

Rekonstrukce a oprava lesní cesty 

Budování odvodňovacího kanálu 

Demolice neobyvatelných prostor 

 


DÁLE V RÁMCI NAŠICH SLUŽEB POSKYTU­JEME
 

 • Povrchové úpravy terénu a podloží
 • Vytváření konstrukcí ze zemin
 • Podkladní a vedlejší konstrukce
 • Zpevněné plochy
 • Odstřel
 • Čistění a výkop meliračních kánálů vykopávek, vodotěží
 • Sypání hrází a další práce na úpravách toků kanálů
 • odbahnění rybníku

 

 

 

NAŠE PRÁCE

Naším cílem je dosažení spokojenosti našich zákazníků ve všech ohledech. Věříme, že zodpovědný přístup a rychlé jednání jsou klíčem k vybudování toho nejlepšího vztahu mezi námi a zákazníkem.