VYBRANÉ REFERENCE

 

 

ZAKÁZKA

 • Oprava LC Okružní a LC Koutská
 • Oprava komunikace K elektrovodu
 • Sdružená zakázka-oprava štěrkových LC na LHC Planá
 • LC Dělaná
 • Rekonstrukce LC K Tichonské lávce
 • Veřejné osvětlení v Českobratrské ulici Č.Krumlov
 • LC Vřešoviště
 • Oprava LC Černá alej 1 a 2
 • STL plynovod Český Krumlov-ul. Českobratrská
 • Provedení stavebních prací u RD Litvínovice
 • Oprava LC na revírech Lužná, Haná, Tři stoly
 • Rekonstrukce místních komunikací a vybraných Inženýrských sítí v Č.Krumlově ul.Masná
 • Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO V Českém Krumlově
 • Oprava komunikace Kokešská
 • Oprava LC na revíru 6
 • Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov – rozšíření skládky TKO 2.etapa, 2 část
 • Komunikace v Českobratrské ulici
 • Český Krumlov Rožmberská ulice, stavební úpravy kanalizace
 • Oprava komunikací LC Chvalšiny
 • Oprava LC na R Pojizeří
 • Borová – obnova kanalizace kú Borový u Chvalšin
 • LC Na revíru Pancíř
 • LC Na revíru Žďánov
 • Výstavba infrastruktury v ulici Českobratrská v k.ú.Český Krumlov, kanalizace 2.etapa 
 • Oprava LC na revíru 4,15,16,18
 • Odstranění staveb školek
 • Vytvoření parkovacích míst na sídlištích v Č. Krumlově

 

    A DALŠÍ

 • Zhotovení a rekonstrukce dalších lesních cest pro Lesy ČR s.p. a Vojenské lesy ČR s.p.
 • Zhotovení ZTV pro obchodní centra v Jižních Čechách

 

 

ZADAVATEL

 • Lesy ČR s.p.
 • Vojenské lesy ČR s.p.
 • Lesy ČR s.p.
 • Lesy ČR s.p.
 • Lesy ČR s.p.
 • Ing. Krejčí
 • Lesy ČR s.p.
 • Lesy ČR s.p.
 • Výstavba plynovodu s.r.o. České Budějovice
 • p. Návara
 • Lesy ČR s.p.
 • Město Český Krumlov
   
 • Město Český Krumlov
 • VLS ČR s.p.
 • Lesy ČR s.p.
 • Město Český Krumlov
 • Ing. Krejčí
 • Město Český Krumlov
 • Vojenské lesy s.p.
 • Lesy ČR s.p.
 • Obec CHvalšiny
 • Lesy ČR s.p.
 • Lesy ČR s.p.
 • Ing. Marko
 • Lesy ČR s.p.
 • Lesy ČR s.p.
 • Město Český Krumlov